Tooxclusive | Download Nigerian Songs & Videos

"Loni Ni" tag

9ice1

Video :9ice – Loni Ni Feat. Dagrin

Feel fresh new video from Adigun Alapomeji Loni Ni Feat. Dagrin . DIRECTED BY GINI.

tooXclusive © 2016 All Rights Reserved