tooxclusive logo here

"Icholia" tag


Chuqa Ndu – Icholia

CHUKA NDUNESEOKWU popularly known as CHUQA NDU is a Nigerian rapper, songwriter, and a fiction writer. CHUQA NDU was born in 1987, in Kano state, Nigeria….

tooXclusive © 2021 All Rights Reserved